VILLKOR BOLAGSSTALLET

Nedanstående villkor gäller vid bokning av andelar.

 • Bolagsstallet har startat den 27 november 2017 och löper sen årsvis (år 1 20171127–20181126, år 2 20181127-20191126 osv.)
 • Försäljningen av andelar till år 2 kommer att vara öppen till och med den 21 december.
 • Ni kommer att bjudas in till HalmstadTravet den 26 november för en kick-off och då kommer vi att tillkännage vilka hästar som kommer att bli aktuella för år 2.
 • Bolagsstallet har 4 hästar från och med 20181127 (vid upp till 499 andelar). Vid minst 500 andelar (5 hästar) vid minst 600 andelar (7 hästar) vid minst 700 andelar (8 hästar) vid minst 800 andelar (9 hästar), Max 900 andelar (då 10 hästar). Andelarna för år 2 kommer att säljas t o m 21/12–2018.
 • De tränare som garanterat kommer att vara med i Bolagsstallet år 2 är Peter Untersteiner, Jerry Riordan, Marcus Lindgren och Johan Untersteiner, därefter är ordningen Stefan Persson, Sven Dyhrberg, Helena Egertoft, Wilhelm Paal och Petri Puro.
 • 1 andel kostar 3 995kr exkl. moms/år
 • Bolagsstallet är ett travhästnätverk riktat i första hand mot företag, alla som köper andelar är med i en portal där respektive företag/medlem presenteras. Totalt kommer det att finnas max 900 andelar.
 • Övrigt innehåll i Bolagstallet avhänger på antalet andelar man äger/köper. (Innehåll se hemsidan)
 • Resterande tränare kommer att vara i nämnd ordning, beroende på det antal som säljs.
 • Omkostnader som träningsavgift, veterinärkostnad (upp till 20 000 kr per år och häst), försäkring och eventuella kostnader till årgångslopp ingår.
 • Hästarna leasas av Halmstadtravet/Plenus och ni har del av nettointäkten som hästarna springer in.
 • Intjänade nettopengar under avtalsperioden/år dras av på avgiften för nästkommande år.
 • Insprungna pengar fördelas efter avdragna tävlingsomkostnader 70% till Bolagsstallet och 30% till hästens ägare. Detta gäller ej Uandmetogether Ås där hästens ägare får 30% av prispengarna ograverat.
 • Övriga avdrag är eventuell veterinärkostnad om den överstiger totalt 20 000 kr/häst och år.
 • De mjuka delarna i paketet kan börja nyttjas efter att ni har bokat era andelar, men del i hästarna först från och med 20181127.
 • Fakturering sker i samband med bokning av Er/Era andelar tidigast 1 september 2018.
 • Avtalet löper årsvis fram till minst 2020-11-26. Om antalet andelar understiger 300 har Plenus Event/HalmstadTravet möjlighet att avsluta produkten Bolagsstallet.

Stäng detta fönster eller gå tillbaka till fliken där ni kan boka era andelar. Villkoren är uppdaterade 1/11 2018.