VILLKOR BOLAGSSTALLET

Nedanstående villkor gäller vid bokning av andelar.

·       Bolagsstallet har startat den 27 november 2017 och löper sen årsvis (år 1 20171127–20181126, år 2 20181127-20191126 och slutligen 20191127-20201126.)
·       Försäljningen av andelar till år 3 kommer att vara öppen till och med den 20 december.
·       Alla har bjudits in till HalmstadTravet den 30 november för en kick-off och då kommer vi att tillkännage vilka hästar som kommer att bli aktuella för år 3.
·       Bolagsstallet har 3 hästar från och med 20191127
·       De tränare som garanterat kommer att vara med i Bolagsstallet år 3 är Peter Untersteiner, Jerri
Riordan, Marcus Lindgren, därefter är ordningen Sven Dyhrberg, Helena Egertoft, Wilhelm Paal och Petri Puro.
·       1 andel kostar 3 995kr exkl. moms/år
·       Bolagsstallet är ett travhästnätverk riktat i första hand mot företag, alla som köper andelar är med i en portal där respektive företag/medlem presenteras. Totalt kommer det att finnas max 900 andelar.
·       Övrigt innehåll i Bolagstallet avhänger på antalet andelar man äger/köper. (Innehåll se hemsidan)
·       Resterande tränare kommer att vara i nämnd ordning, beroende på det antal som säljs.
·       Omkostnader som träningsavgift, veterinärkostnad (upp till 20 000 kr per år och häst), försäkring och eventuella kostnader till årgångslopp ingår.
·       Hästarna leasas av Halmstadtravet/Plenus och ni har del av nettointäkten som hästarna springer in.
·       Intjänade nettopengar under avtalsperioden/år dras av på avgiften för nästkommande år.
·       Insprungna pengar fördelas efter avdragna tävlingsomkostnader 70% till Bolagsstallet och 30% till hästens ägare. Detta gäller ej Global Unknown och Dats Caballo där hästens ägare får 30% av prispengarna ograverat.
·       Övriga avdrag är eventuell veterinärkostnad om den överstiger totalt 20 000 kr/häst och år.
·       De mjuka delarna i paketet kan börja nyttjas efter att ni har bokat era andelar, men del i hästarna först från och med 20191127.
·       Fakturering sker i samband med bokning av Er/Era andelar tidigast 1 september 2019.
·       Avtalet löper fram till 2020-11-26. Om antalet andelar understiger 300 har Plenus Event/HalmstadTravet möjlighet att avsluta produkten Bolagsstallet.

Stäng detta fönster eller gå tillbaka till fliken där ni kan boka era andelar. Villkoren är uppdaterade 29/11 2019.