Corowema AB – Roger Weman
 
Framtiden närmar sig fort och kundernas köpbeteende förändras. Även deras krav på tillgänglighet, utbud och service. Senaste uppdragen har handlat om att förflytta bolag som fastnat i gamla traditioner och nu insett att något måste göras. Erfarenhet är bra - men anpassningsförmåga är viktigare. Ägare/styrelser som menar allvar kan göra skillnad. Även om man historiskt sett varit framgångsrik måste många vända blad och titta framåt. Vägen fram består i en mix av struktur- och kultur anpassning. Mitt bidrag blir att få in företagen (personalen) på det spåret - och göra resan önskvärd. Just nu VD på Carmona – ett IT bolag som jobbar med patientdata för utveckling inom vård och läkemedel.