VILLKOR BOLAGSSTALLET

Nedanstående villkor gäller vid bokning av andelar.

 • Bolagsstallet startar den 27 November och löper sen årsvis (år 1 20171127-20181126, år 2 20181127-20191126 osv.)
 • Försäljningen av andelar kommer att vara öppen till och med den 20 december år 1..
 • Ni kommer att kallas till Halmstadtravet den 27 november och då kommer vi att tillkännage vilka hästar som kommer att bli aktuella. F r o m detta datum går hästarna in i Bolagstallets tävlingsägo.
 • Bolagsstallet kommer att starta med minst 3 hästar vid upp till 399 andelar. Vid minst 400 andelar (4 hästar) vid minst 500 andelar (5 hästar) vid minst 600 andelar (7 hästar) vid minst 700 andelar (8 hästar) vid minst 800 andelar (9 hästar), Max 900 andelar (då 10 hästar). Andelarna år 1 kommer att säljas t o m 20/12-2017.
 • De tränare som garanterat kommer att vara med i Bolagsstallet från start är Peter Untersteiner, Jerry Riordan och Johan Untersteiner, därefter är ordningen Marcus Lindgren, Stefan Persson, Svend Dyhrberg, Helena Egertoft, Carl-Otto Göransson, Wilhelm Paal och Tommy Karlstedt.
 • 1 andel kostar 3 995kr exkl. moms/år
 • Bolagsstallet är ett travhästnätverk riktat i första hand mot företag, alla som köper andelar är med i en portal där respektive företag/medlem presenteras. Totalt kommer det att finnas max 900 andelar.
 • Övrigt innehåll i Bolagstallet avhänger på antalet andelar man äger/köper. (Innehåll se er orderbekräftelse)
 • Resterande tränare kommer att vara i nämnd ordning, beroende på det antal som säljs.
 • Omkostnader som träningsavgift, veterinär, försäkring och eventuella kostnader till årgångslopp ingår.
 • Hästarna leasas av Halmstadtravet/Plenus och ni har del av nettointäkten som hästarna springer in.
 • Intjänade nettopengar under avtalsperioden/år dras av år 2 osv…
 • 70% av vad hästarna springer in, tillfaller Bolagstallet. 30% tillfaller ägarna av hästarna.
 • Övriga avdrag är Tränar/körprovision, traktamente och startanmälan, resekostnad och utselningsvgifter, veterinärkostnader över totalt 20 000kr/häst och år.
 • Samtliga andelsägare/deltagare kommer att kallas till en samling i samband med en tävlingsdag, här kommer vi att via en tävling dela resepresentcheckar till ett totalvärde av 100 000kr ( 1:a pris 50 000kr  2:a pris 30 000kr 3:e pris 20 000kr).
 • Vid eventuell vinst av de utlottade resecheckarna står vinnarna för vinstskatten.
 • De mjuka delarna i paketet kan börja nyttjas efter att ni har bokat era andelar.
 • Fakturering sker i samband med bokning av Er/Era andelar.
 • Avtalet löper över 3 år, men kan sägas upp senast den 1 september respektive år under avtalstiden. Denna uppsägning görs skrifligen, till Plenus Event AB. 

Stäng detta fönster eller gå tillbaka till fliken där ni kan boka era andelar.