VILLKOR BOLAGSSTALLET

Nedanstående villkor gäller vid bokning av andelar.

 • Bolagsstallet startar den 27 November och löper sen årsvis (år 1 20171127-20181126, år 2 20181127-20191126 osv.)
 • Försäljningen av andelar kommer att vara öppen till och med den 21 december år 2.
 • Ni kommer att kallas till Halmstadtravet den 26 november och då kommer vi att tillkännage vilka hästar som kommer att bli aktuella år 2. F r o m 27 november går hästarna in i Bolagstallets tävlingsägo år 2.
 • Bolagsstallet har startat med 3 hästar. Vid minst 400 andelar år 2 (4 hästar) vid minst 500 andelar år 2 (5 hästar) vid minst 600 andelar år 2 (7 hästar) vid minst 700 andelar år 2 (8 hästar) vid minst 800 andelar år 2 (9 hästar), Max 900 andelar år 2 (då 10 hästar). Andelarna år 2 kommer att säljas t o m 21/12–2018.
 • De tränare som garanterat kommer att vara med i Bolagsstallet från start är Peter Untersteiner, Jerry Riordan och Johan Untersteiner, därefter är ordningen Marcus Lindgren, Stefan Persson, Svend Dyhrberg, Helena Egertoft, Carl-Otto Göransson, Wilhelm Paal och Tommy Karlstedt.
 • 1 andel kostar 3 995kr exkl. moms/år
 • Bolagsstallet är ett travhästnätverk riktat i första hand mot företag, alla som köper andelar är med i en portal där respektive företag/medlem presenteras. Totalt kommer det att finnas max 900 andelar.
 • Övrigt innehåll i Bolagstallet avhänger på antalet andelar man äger/köper. (Innehåll se er orderbekräftelse)
 • Resterande tränare kommer att vara i nämnd ordning, beroende på det antal som säljs.
 • Omkostnader som träningsavgift, veterinär, försäkring och eventuella kostnader till årgångslopp ingår.
 • Hästarna leasas av Halmstadtravet/Plenus och ni har del av nettointäkten som hästarna springer in.
 • Intjänade nettopengar under avtalsperioden/år dras av på andelsavgiften för nästkommande år.
 • 70% av vad hästarna springer in, tillfaller Bolagstallet. 30% tillfaller ägarna av hästarna.
 • Övriga avdrag är Tränar/körprovision, traktamente och startanmälan, resekostnad och utselningsvgifter, veterinärkostnader över totalt 20 000kr/häst och år.
 • Samtliga andelsägare/deltagare kommer att kallas till en samlingar i samband med en tävlingsdagar, här kommer vi att via en tävling dela resepresentcheckar till ett totalvärde av 100 000kr ( 1:a pris 50 000kr  2:a pris 30 000kr 3:e pris 20 000kr). Alternativt så gör vi en större påkostad aktivitet för alla andelsägare.
 • Vid eventuell vinst av de utlottade resecheckarna står vinnarna för vinstskatten.
 • De mjuka värdena i konceptet kan börja nyttjas efter att ni har bokat era andelar.
 • Fakturering av nya andelar sker i september/oktober och efter det, vid bokningstillfället fram till 21 december.
 • Avtalet löper över 3 år, men kan sägas upp senast den 1 september respektive år under avtalstiden. Denna uppsägning görs skrifligen, till Plenus Event AB. 

Stäng detta fönster eller gå tillbaka till fliken där ni kan boka era andelar.